top of page

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Wechseldrucksysteme
Schaumstoffsysteme
 • SLK II

 • SLK III

 • SLK IV

 • SLK IV DIGITAL

 • SLK Pain&Therapy

 • SLK Pain&Therapy DIGITAL

 • SLK FOUR clinic DIGITAL

 • SLK KiddyCare

 • SLK FreeChair Professional

 • SLK IV XXL

 • SLK IV XXL DIGITAL

 • SLK XXL Foam

 • SLK Frame

 • SLK FoamCare Comfort 120

 • SLK FoamCare Comfort 140

 • SLK FoamCare Clinic

 • SLK ProfiSoft Comfort

 • SLK ViscoCare Comfort 120 

 • SLK ViscoCare Comfort 140

 • SLK ViscoCare Clinic

mobile Patientenlifter
 • SLK Carry 185 Classic

 • SLK Carry 185 Pro

 • SLK Carry 185 Pro L

 • SLK Multy Patientenlifter

 • SLK Flyer XL

mobile Aktivlifter
 • SLK Eazy-up Aktivlifter

 • SLK Wayup XL

 • SLK Easylev

 • SLK Multy Aktivlifter

Schwerlastbetten
 • SLK Classic Bett

 • SLK Premium Bett

Hybridsysteme
 • SLK GreenCare

 • SLK BlueCare

bottom of page